Externe communicatie

Externe communicatie is van vitaal belang voor een organisatie. Wie deze op orde heeft weet wat de externe doelgroepen zijn en welke communicatiestrategie moet worden ingezet om de gewenste identiteit en het gewenste imago te bereiken.

Van identiteit naar imago
In een extern communicatieplan stel ik vast welke doelen gerealiseerd moeten worden, wat het onderwerp van de communicatie zal zijn, wat de belangrijkste eigenschappen van de doelgroepen zijn en met welke contextfactoren en randvoorwaarden rekening moet worden gehouden. Ik werk in een marketingcommunicatieplan vanuit de identiteit van een organisatie naar het imago door middel van een positionering.

Externe communicatiestrategie
Heb jij behoefte aan een effectieve externe communicatiestrategie die je in kunt zetten om de identiteit, imago en positionering van je organisatie te bepalen of te veranderen? Neem dan contact op met Context.