Interne communicatie

Context adviseert op het gebied van interne communicatie. Bijvoorbeeld voor het faciliteren van het werkproces, het optimaal gebruik maken van de aanwezige kennis in een organisatie, het (ver)binden van de mensen in de organisatie en het richten van de organisatie.

Maatwerk
Wie communiceert in een organisatie waarover, in welke stijl, op welk moment en via welke kanalen en middelen? Ik leg dit uitgebreid vast in een intern communicatieplan. Er is aandacht voor informatiestromen en -behoeften van de interne doelgroepen in een cyclisch proces. Zo stem ik de strategie volledig af op de aard van jouw organisatie.

Heb je behoefte aan een interne communicatiestrategie of aan een communicatieplan waarin de interne communicatie helder wordt ontleed? Neem dan nu contact op met Context.